Proclaimer

Proclaimer website

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Nuenen c.a. De normen uit de BurgerServiceCode zijn hierbij leidraad. De gemeente Nuenen streeft ernaar de informatie op deze website zo volledig, actueel en goed toegankelijk mogelijk te houden.
Komt u iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Link naar website derde(n)
Op de website van de gemeente Nuenen kunt u een aantal links vinden naar sites buiten de gemeentelijke website. De inhoud van de websites die u via een link opent, vallen niet onder verantwoordelijkheid van de gemeente Nuenen. U kunt hierbij denken aan de websites die specifiek worden genoemd bij "links" maar ook aan de website waarop onze digitale bestemmingsplannen worden getoond . 

Copyright
Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van de gemeente Nuenen en is beschermd door copyright, handelsmerk en andere intellectuele rechten. Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van de gemeente Nuenen.
Voor meer informatie over het gebruik van het materiaal, kunt u contact opnemen met onze medewerkers van communicatie van de gemeente Nuenen.

Officiële publicaties
Officiële publicaties zijn terug te vinden in het weekblad Rond de Linde. Via de website wordt ook toegang verleend tot de teksten van gemeentelijke regelgeving, zoals bijvoorbeeld verordeningen.

Privacy
De gemeente Nuenen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van www.nuenen.nl.

Informatie over bezoeken aan www.nuenen.nl (bijvoorbeeld IP adressen) worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden beschikbaar gesteld.

De ten behoeve van producten van de Webwinkel of e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en eveneens uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden beschikbaar gesteld.

 

Contact
Gemeente Nuenen
Jan van Schijnveltlaan 2

5671 CK  Nuenen
Telefoon (040) 263 16 31

Voor meer informatie, zie onze contactpagina.

Algemene vragen of opmerkingen: gemeentehuis@nuenen.nl .
Vragen of opmerkingen over deze website: webmaster@nuenen.nl